08 Th07 2019

Ngày 02/04/2019 và 02/07/2019 công ty NetHome tổ chức buổi tổng kết hoạt động kinh doanh và khen thưởng quý 1 và quý 2 năm 2019. Dù thị trường nhiều khó khăn và biến động nhưng với sự nỗ lực của tập thể NetHome đã cùng nhau đạt những thành tích xứng đáng.

30 Th04 2018
NetHome luôn trân trọng, ghi nhận và cảm ơn sự nỗ lực cống hiến của toàn thể Cán bộ nhân viên trong các hoạt động của công ty.
Lễ vinh danh các cá nhân và tập thể đạt thành tích tốt trong công tác kinh doanh quý 4/2018 và năm 2018!
09 Th01 2019

Một trong những sứ mệnh của NetHome đối với cán bộ nhân viên là tạo môi trường làm việc chủ động, thân thiện, tạo cơ hội để nhân viên thể hiện bản thân, phát triển sự nghiệp.

Với kim chỉ nam đó, NetHome luôn không ngừng cải thiện các chính sách phúc lợi dành cho cán bộ nhân viên. Quan tâm, hỗ trợ các thành viên NetHome như người thân của chính mình là điều Ban Lãnh Đạo công ty luôn hướng tới.

Bước vào năm 2019 nhiều cơ hội và thách thức, NetHome mong muốn tất cả cán bộ nhân viên quyết tâm thực hiện những mục tiêu của từng cá nhân để cùng hoàn thành mục tiêu chung.

 
Chia sẻ