07 Th05 2020

Cơ hội đến tay - nhanh tay ứng tuyển. Hồ sơ thông tin cá nhân là bước không thể thiếu trong quá trình đi xin việc. Là cầu nối để nhà tuyển dụng biết và hiểu thêm về bạn. Dễ dàng hơn cho quá trình trao đổi công việc trong lúc phỏng vấn.

 
Chia sẻ