13 Th10 2020
Đà Lạt là một thành phố không chỉ có thế mạnh du lịch. Đà Lạt những năm gần đây còn thu hút nhiều nhà đầu tư bất động sản trong khắp cả nước. Với lợi thế du lịch hiện có, cùng những định hướng quy hoạch cụ thể trong tương lai, bất động sản Đà Lạt đang ngày càng khẳng định được tiềm năng.
11 Th05 2020
NETHOME luôn coi đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là chiến lược đầu tư cho sự thành công trong tương lai của công ty. Vì thế, khi gia nhập gia đình NetHome, bạn sẽ có cơ hội được tham gia các khóa đào tạo bài bản về kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm... giúp bạn hoàn thiện bản thân cũng như đáp ứng yêu cầu và thách thức mới trong công việc.
09 Th05 2019

Khi quyết định hoạt động trong thị trường mới, sản phẩm không phải sở trường mỗi thành viên NetHome nhận thức được sự khó khăn cần phải vượt qua. Cũng giống như một con thuyền đang đi trên một lộ trình quen thuộc nhiều thuận lợi, nay quyết định đi theo một lộ trình mới. Lộ trình mới sẽ có những khó khăn thử thách mới, nhưng với ý chí của các thành viên NetHome chúng tôi tin rằng con đường mới sẽ rất rộng mở và mọi khó khăn sẽ được chinh phục. Cơ hội luôn đi chung thử thách, nếu thiếu thử thách thì không còn cơ hội, con đường mới cũng như vậy.

 
Chia sẻ