20 Th01 2018

Chính sách nhân sự tại NetHome cập nhật thông tin cơ bản những chính sách nhân sự tại NetHome đang được áp dụng. Chính sách nhân sự tại NetHome luôn lấy cán bộ nhân viên làm trung tâm để xây dựng các chính sách tốt nhất cho đội ngũ nhân sự

15 Th01 2019

Tại NetHome việc chăm lo đời sống cán bộ nhân viên là một trong những nhiệm vụ cốt lõi của công ty và được thực hiện liên tục từ khi thành lập cho đến nay. Ngay từ những ngày đầu thành lập công ty NetHome đã ban hành chính sách phúc lợi dành cho toàn thể CBNV tại công ty. Các hoạt động phúc lợi từ nhỏ đến lớn đều được công ty chuẩn bị một cách tỉ mỉ và chu đáo

 
Chia sẻ